Zvaniet mums: +371 29 448 175 - pilna kontaktinformācija

Informācija vecākiem

Par "GUSTIŅU"

Izglītības iestādes darbības mērķi ir šādi:

✓ sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei;
✓ veicināt pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi.

Mazāko bērnu aktivitātes "Gustiņā" tiek plānotas un realizētas tā, lai apgūtu pašu svarīgāko šajā vecumā – pašapkalpošanās iemaņas, sensorās uztveres (garšas, ožas, redzes, dzirdes, taustes) attīstīšanu, sīkās motorikas attīstīšanu, runas uztveres sekmēšanu.

Pastiprinātu uzmanību "Gustiņā" veltām tam, lai sekmētu fonemātiskās dzirdes attīstību, kā arī elementāro matemātisko priekšstatu apguvi.

Katru mēnesi pirmsskolā ''GUSTIŅŠ'' tiek rīkoti tematiskie svētki atbilstoši mēneša tēmai!

Sazināties ar mums

Dienas kārtība "GUSTIŅĀ":

7.308.45      Bērnu sagaidīšana, rotaļas.
8.459.00      Mazie Gustiņa draugi ēd brokastis.
9.0010.45    Rotaļnodarbības un laiks brīvai, radošai darbībai, citas aktivitātes bērnu                            attīstības veicināšanai.
11.0012.00  Gustiņš ar draugiem dodas pastaigā.
12.0012.30  Gustiņa draugi ēd pusdienas.
12.4515.00  Visi čuč...
15.1515.45  Gustiņa draugi ēd launagu.
15.4517.30  Gustiņš ar draugiem rotaļājas vai dodas pastaigā.
17.3019.00   Individuālais darbs ar bērniem.

Cenas, līguma dokumenti

Privātajai pirmsskolas izglītības iestādei "GUSTIŅŠ" Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 231,00 EUR

Maksa par ēdināšanu – 3,50 EUR/dienā,

Mācību maksa  mēnesī – 89,00 EUR

Lai iestātos pirmsskolas izglītības iestādē, nepieciešams:


 Bērna medicīniskā karte (to izsniedz ģimenes ārsts);
✓ Bērna dzimšanas apliecības kopija;
✓ Izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu;
✓ Bērna vecāku, ar kuru tiks noslēgts līgums ar iestādi, 
pases kopijas.