Izmaksas

INFORMĀCIJA

Izmaksas un līguma dokumenti

IZMAKSAS

Lielāko daļu no mācību maksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība! Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 328,54 EUR

Ja bērns apmeklē vecuma grupiņu no 2,6 gadiem, tad mācību maksā ir iekļautas angļu valodas nodarbības ar mūzikas elementiem!

Mācību maksa mēnesī - 480,00 EUR
Vienreizējā iestāšanās maksa - 100,00 EUR (nepieciešamās lietas bērnu mācību procesam)
Vecāku maksājums mēnesī - 151,46 EUR

Rīgas pašvaldības līdzfinansējums par ēdināšanu - 1,99 EUR vai 2,77 EUR
Maksa par ēdināšanu dienā - 5,00 EUR

Lai iestātos pirmsskolas izglītības iestādē

iesniegums par bērna uzņemšanu;
uzrādīt bērna dzimšanas apliecību;
uzrādīt vecāka ID dokumentu.