Izmaksas

INFORMĀCIJA

Izmaksas un līguma dokumenti

IZMAKSAS

Lielāko daļu no mācību maksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība! Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 328,54 EUR

Mācību maksa mēnesī - 500,00 EUR
Vienreizējā iestāšanās maksa - 100,00 EUR (nepieciešamās lietas bērnu mācību procesam)
Vecāku maksājums mēnesī - 171,46 EUR

Rīgas pašvaldības līdzfinansējums par ēdināšanu - 2,00 EUR vai
4,00
EUR
Maksa par ēdināšanu dienā - 5,50
EUR

Lai iestātos pirmsskolas izglītības iestādē

iesniegums par bērna uzņemšanu;
uzrādīt bērna dzimšanas apliecību;
uzrādīt vecāka ID dokumentu.