Informācija par GUSTIŅU

Par "GUSTIŅU"

Pastiprinātu uzmanību ''GUSTIŅĀ'' veltām sensoro sajūtu attīstībai!

Mazāko bērnu aktivitātes "GUSTIŅĀ" tiek plānotas un realizētas tā, lai apgūtu pašu svarīgāko šajā vecumā – pašapkalpošanās iemaņas, sensorās uztveres (garšas, ožas, redzes, dzirdes, taustes) attīstīšanu, sīkās motorikas attīstīšanu, runas uztveres sekmēšanu.


Pastiprinātu uzmanību "Gustiņā" veltām tam, lai sekmētu fonemātiskās dzirdes attīstību, kā arī elementāro matemātisko priekšstatu apguvi.Sazināties ar mums

Dienas kārtība bērnudārzā "GUSTIŅŠ"

7.00–8.45 Bērnu sagaidīšana, rotaļas.
8.45–9.00 Mazie Gustiņa draugi ēd brokastis.
9.00–10.45 Rotaļnodarbības un laiks brīvai, radošai darbībai, citas aktivitātes bērnu attīstības veicināšanai.
11.00–12.00 Gustiņš ar draugiem dodas pastaigā.
12.00–12.30 Gustiņa draugi ēd pusdienas.
12.45–15.00 Visi čuč...
15.15–15.45 Gustiņa draugi ēd launagu.
15.45–17.30 Gustiņš ar draugiem rotaļājas vai dodas pastaigā.
17.30–19.00 Individuālais darbs ar bērniem.

Nodarbības GUSTIŅĀ

Ezīši

Pirmdiena

- Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm- Veidošana- Kustību attīstība (zālē)

Otrdiena
- Iepazīstināšana ar dabu- Mūzika- Matemātisko priekšstatu veidošana- Kustību attīstība (grupā)

Trešdiena
- Runas attīstīšana- Darbības ar priekšmetiem- Kustību attīstība (ārā)

Ceturtdiena
- Sensorā attīstīšana- Mūzika- Aplicēšana- Kustību attīstība (kustību rotaļas)

Piektdiena
- Literatūra- Zīmēšana- Kustību attīstība (zālē)

Nodarbības bērnudārzā "GUSTIŅŠ"

Pelēni

Pirmdiena
- Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē
- Kustību attīstība
- Mūzika (ritmika)
- Sensorā attīstīšana

Otrdiena
- Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē
- Kustību attīstība
- Mūzika (zālē)
- Sensorā attīstīšana
- Darbības ar priekšmetiem

Trešdiena
- Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē
- Kustību attīstība
- Mūzika (klausīšanās)
- Tēlotājdarbība
- Darbības ar priekšmetiem

Ceturtdiena
- Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē
- Kustību attīstība
- Mūzika (zālē)
- Darbības ar priekšmetiem

Piektdiena
- Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē
- Kustību attīstība
- Mūzika (kustības ar mūzikas pavadījumu)

- Sensorā attīstīšanaType text here

Cenas, līguma dokumenti

Cenas:

Vienreizējā iestāšanās maksa - 100,00 EUR (nepieciešamās lietas Izglītības iestādes darbībai)


Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – 250,61 EUR


Maksa par ēdināšanu – 4,00 EUR/dienā

Mācību maksa mēnesī – 134,39 EUR


Lai iestātos pirmsskolas izglītības iestādē, nepieciešams:

✓ iesniegums par bērna uzņemšanu;

✓ uzrādīt bērna dzimšanas apliecību;

✓ uzrādīt vecāka ID dokumentu.