Par mums

Mazāko bērnu aktivitātes "GUSTIŅĀ" tiek plānotas un realizētas tā, lai apgūtu pašu svarīgāko šajā vecumā – pašapkalpošanās iemaņas, sensorās uztveres (garšas, ožas, redzes, dzirdes, taustes) attīstīšanu, sīkās motorikas attīstīšanu, runas uztveres sekmēšanu.
Pastiprinātu uzmanību "Gustiņā" veltām tam, lai sekmētu fonemātiskās dzirdes attīstību, kā arī elementāro matemātisko priekšstatu apguvi.

Pastiprinātu uzmanību veltām sensoro sajūtu attīstībai!

INFORMĀCIJA

DIENAS KĀRTĪBA

7.00 – 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas.

8.30 – 9.00

Mazie Gustiņa draugi ēd brokastis

9.00 – 10.30

Rotaļnodarbības un laiks brīvai, radošai darbībai, citas aktivitātes bērnu attīstības veicināšanai.

10.45 – 11.45

Gustiņš ar draugiem dodas pastaigā.

12.00–12.30

Gustiņa draugi ēd pusdienas.

12.45–15.00

Visi čuč...

15.15–15.30

Gustiņa draugi ēd launagu.

15.45–17.30

Gustiņš ar draugiem rotaļājas vai dodas pastaigā.

17.30–19.00

Individuālais darbs ar bērniem.