Par mums

INFORMĀCIJA

Pastiprinātu uzmanību veltām sensoro sajūtu attīstībai!

Mazāko bērnu aktivitātes "GUSTIŅĀ" tiek plānotas un realizētas tā, lai apgūtu pašu svarīgāko šajā vecumā – pašapkalpošanās iemaņas, sensorās uztveres (garšas, ožas, redzes, dzirdes, taustes) attīstīšanu, sīkās motorikas attīstīšanu, runas uztveres sekmēšanu.
Pastiprinātu uzmanību "Gustiņā" veltām tam, lai sekmētu fonemātiskās dzirdes attīstību, kā arī elementāro matemātisko priekšstatu apguvi.
INFORMĀCIJA

PAR MUMS

Savu darbību "GUSTIŅŠ" uzsāka kā bērnu centrs, kur jaukas audzinātājas māca mazuļiem attīstīties un apgūt ko jaunu. "GUSTIŅŠ" jau sākotnēji tika veidots tā, lai ikviens mazulis, ikviena māmiņa un tētis šeit justos omulīgi un jauki. Radījām mājas sajūtu. Daudz dziedam, spēlējāmies, mācāmies valodiņu, ziemās būvējam milzumlielus sniegavīrus un cepam piparkūkas, ejam rotaļās, stādām puķītes un vēl daudz ko citu... Līdz ar mazuļiem, kuri katru dienu aug, aug arī "GUSTIŅŠ", jo arvien vairāk mazuļu nāk pie Gustiņa ciemoties.
INFORMĀCIJA

DIENAS KĀRTĪBA

7.00 – 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas.

8.30 – 9.00

Mazie Gustiņa draugi ēd brokastis

9.00 – 10.30

Rotaļnodarbības un laiks brīvai, radošai darbībai, citas aktivitātes bērnu attīstības veicināšanai.

10.45 – 11.45

Gustiņš ar draugiem dodas pastaigā.

12.00–12.30

Gustiņa draugi ēd pusdienas.

12.45–15.00

Visi čuč...

15.15–15.30

Gustiņa draugi ēd launagu.

15.45–17.30

Gustiņš ar draugiem rotaļājas vai dodas pastaigā.

17.30–19.00

Individuālais darbs ar bērniem.